Tarieven

Counsellingtrajecten: particulier tarief € 65,- tot 90,- per zitting (afhankelijk van gezamenlijk inkomen). Je betaalt contant na elke zitting en ontvangt van mij een rekening. Het zakelijk tarief, als het traject via je werkgever loopt, is € 120,- per zitting.
Adviestrajecten: zie counsellingtrajecten, of in overleg bij speciale opdrachten.
Als lid van de RBCZ ben ik vrijgesteld van BTW.

Vergoedingen

Counselling is een prachtige, duurzame investering in jezelf. Bij particulieren betalen je aanvullende zorgverzekering (zie vergoedingenlijst) of de belasting vaak kosten terug. Of misschien betaalt je werkgever mee; samen met jou bereid ik graag een trajectplan en een gesprek erover voor.

Klachten

Bij eventuele onvrede van jouw kant proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Voor het geval dat dit niet lukt, ben ik aangesloten bij SCAG, een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor hulpverleners in de complementaire zorg. Via mijn beroepsvereniging kun je dan terecht bij een klachtenfunctionaris van SCAG (zie hun cliëntfolder)