Hoorcolleges: De Stasi in Berlijn. De geheime dienst van de DDR vroeger en nu

Veel mensen kennen de indrukwekkende film “Das Leben der Anderen”, die de macht en manipulatie van de Stasi in beeld brengt. De huiveringwekkende geheime dienst van de DDR fascineert tot vandaag de dag. Maar kloppen de filmbeelden wel? Of steekt de werkelijkheid anders in elkaar? Wat is de waarheid over de Stasi achter alle mythen en clichés? Dit vraagstuk wordt onderzocht in zes boeiende hoorcolleges.

De hoorcolleges bieden een genuanceerde reflectie op de geheime dienst van de DDR. Enerzijds bespreken we de manier waarop de Stasi functioneerde. Het gaat dan o.a. om de wijze waarop de Stasi een hele samenleving in zijn greep hield, de vele inofficiële medewerkers (IM’s) en de republiekvluchtelingen. Ook worden de vreugde en geluk belicht die de inwoners van de DDR desondanks beleefden.
Anderzijds komt de beeldvorming over de Stasi aan bod. Er is achteraf een zwart-witplaatje ontstaan van de rechtsstaat BRD versus de ‘onrechtsstaat’ DDR. Maar wie heeft er baat bij die beeldvorming? Hoezeer waren de West- en Oost-Duitse politiek en handel heimelijk vervlochten? Tevens blijkt de kijk op de Stasi verrassend complex te zijn. Zowel slachtoffers en oud-medewerkers als de tweede generatie (de kinderen van Stasi-ouders) bieden morele overwegingen die tot nadenken stemmen.
De focus ligt tijdens de hoorcolleges op Berlijn, de hoofdstad van de DDR en het huidige Duitsland. Daar kunnen het Stasi-hoofdkwartier en de Stasi-gevangenis Hohenschönhausen als museum worden bezocht. Ook bevindt zich daar het centrale Stasi-archief – nog altijd een bron van spectaculaire onthullingen.

Programma:

  1. Waarom een geheime dienst? De ontwikkeling van de Stasi.
  2. Methode ‘Zersetzung’: ontwrichting en (in)officiële medewerkers.
  3. De Stasi en het dagelijks leven: geluk in de DDR.
  4. Oost en West: republiekvluchtelingen, propaganda en spionnen.
  5. ‘Die Firma lebt’: de Stasi na 1989 en de beeldvorming erover.
  6. De tweede generatie: het boek Stasi-kinderen van Ruth Hoffmann.

Data: woensdag 31 okt., 7 nov., 14 nov., 21 nov., 28 nov. en 5 dec. 2018.
Tijd en plaats: 13.30-15.15 uur in Assen.
Verdere info en aanmelding: Seniorenacademie Groningen, www.hovoseniorenacademie.nl.