Leeskamer levenskunst: Ken uzelf.
Een psychologisch fundament voor zelfkennis

Ken uzelf – dat is de prachtige spreuk die op de tempel van Apollo stond, waar de Grieken het orakel van Delphi raadpleegden. De klassieke en nog altijd geldige gedachte erachter is dat levenskennis en levenskunst beginnen met zelfonderzoek. Dat werkt bevrijdend en maakt je meer mens. Hiervoor onderzoeken we in deze leeskamer levenskunst drie invloedrijke en succesvolle psychologische theorieën.

Hoe komt een mens tot meer zelfkennis en zelfinzicht? De drie uitgekozen theorieën geven daar elk een eigen antwoord op. De voice dialogue stelt dat iedereen vele ikken heeft. In gesprek gaan met deze ikken geeft informatie over de ‘dansen’ die je met anderen uitvoert en waarin je jezelf vaak nodeloos beperkt. De invalshoek van de zelfcompassie benadrukt dat mensen zichzelf doorgaans te snel veroordelen en dat mildheid jegens jezelf je blik enorm kan verbreden. De schaduwtheorie van Carl Gustav Jung gaat ervan uit dat elk mens bepaalde eigenschappen van zichzelf verstopt. Door die eigenschappen uit de schaduw te halen en weer in de ogen te kijken wint men veel energie en levensvreugde. Jungs schaduwtheorie geeft ook inzicht in fascinerende freudiaanse mechanismen zoals ontkenning, verdringing en projectie.
Ook als u één van de te bespreken boeken/theorieën al kent, is het van grote meerwaarde om er in de werkcolleges over van gedachten te wisselen. De ervaring leert dat dit vaak toch een verrassende verrijking van de eigen levenskunst oplevert. Het doel van deze leeskamer is om met een open houding over de drie theorieën te praten en, als u wilt, bepaalde facetten zelf uit te proberen. Zoals Christopher Germer opmerkt: innerlijke rust en geluk zijn een belangrijke schat. Ze geven ook houvast als de uiterlijke omstandigheden tegenzitten.

Programma (tevens cursusmateriaal, zelf aanschaffen en lezen):

  • Bespreking van Karin Brugman e.a.: Ik (k)en mijn ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met voice dialogue. Zaltbommel 2010.
  • Verdere bespreking van het boek van Karin Brugman e.a.
  • Bespreking van Christopher Germer: Mindfulness en zelfcompassie. Verlos jezelf van destructieve gedachten en emoties. Amsterdam 2012.
  • Verdere bespreking van het boek van Christopher Germer.
  • Bespreking van Connie Zweig en Jeremiah Abrams (red.): Ontmoeting met je schaduw. Cothen 2017. (we bespreken hieruit een aantal artikelen)
  • Verdere bespreking van het boek van Zweig & Abrams en terugblik op het geheel.

Docent: Marianne Vogel, persoonlijk coach en literatuurwetenschapper.
Plaats: Groningen.
Tijd en data: woensdag van 10.30-13.00 uur: op 2, 16 en 30 okt., 13 en 27 nov., en 11 dec. 2019.
Verdere info en aanmelding: www.hovoseniorenacademie.nl.