Leeskamer levenskunst: Omgaan met duurzaamheid.
Hoe kunnen we gezonder, gelukkiger en eerlijker samenleven?

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Dat is ook geen wonder, gezien verschijnselen als de klimaatopwarming, vervuilde oceanen en uitstervende dier- en plantensoorten. Je zou er moedeloos van worden. Daarom is de vraag in deze leeskamer levenskunst: hoe kun je op een vruchtbare manier tegen duurzaamheid aankijken? Gaat het dan om ontspullen, groener leven of iets heel anders? Wat voor inspiratie kunnen diepgaande auteurs hiervoor bieden? Deze brandende kwestie staat centraalin zes werkcolleges.

In deze leeskamer levenskunst komen drie boeken over duurzaamheid aan bod. In “De luxe van genoeg” schrijven de wetenschappers Martin van der Gaag en Thomas Volman dat we ons makkelijk gek laten maken door de consumptiemaatschappij. Is het niet veel belangrijker om te kijken naar je echte behoeften en naar wat er echt toe doet? Zij laten zien wat rijk leven dan kan inhouden.
De economen Michael Braungart en William McDonough daarentegen stellen in “De upcycle” dat duurzaamheid niet te bereiken is door versobering, maar juist door het scheppen van duurzame overvloed. Ze pleiten voor een nieuwe voorstelling van de economie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke regeneratiecyclus van de aarde.
De sociale denker en activist Sulak Sivaraksa ziet duurzaamheid in zijn boek “Wijs en duurzaam” veel meer ontstaan als je leeft vanuit een besef van onderlinge afhankelijkheid. Innerlijke groei van de mensheid is in zijn ogen de basis voor een rechtvaardige economische en technologische vooruitgang op de wereld.
Deze meeslepende denkers stimuleren je om je eigen levenskunst te ontwikkelen of te verdiepen rondom het thema duurzaamheid. Daarom is er in de leeskamer veel ruimte voor de dialoog. De vraag hoe we voor de aarde en de toekomst van de volgende generaties kunnen zorgen gaat ons allemaal aan.

Programma (tevens cursusmateriaal, zelf aanschaffen en lezen):

  • Bespreking van Martin van der Gaag en Thomas Volman: De luxe van genoeg. Minder moeten en je leven vereenvoudigen. Oss 2017.
  • Verdere bespreking van het boek van Van der Gaag & Volman.
  • Bespreking van Michael Braungart en William McDonough: De upcycle. Voorbij duurzaamheid – ontwerpen voor overvloed. Heeswijk 2013.
  • Verdere bespreking van het boek van Braungart & McDonough.
  • Bespreking van Sulak Sivaraksa: Wijs en duurzaam. Een boeddhistisch geïnspireerde economie. Rotterdam 2010.
  • Verdere bespreking van het boek van Sivaraksa en terugblik op het geheel.

Docent: Marianne Vogel, persoonlijk coach en literatuurwetenschapper.
Plaats: Groningen.
Tijd en data: woensdag van 10.00-12.30 uur: 13 en 28 febr., 13 en 28 maart, 10 en 24 april 2019.
Verdere info en aanmelding: www.hovoseniorenacademie.nl.

Sluit Menu